Number of the records: 1  

Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie

 1. Title Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie [elektronický zdroj] : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave
  Author infozborník zostavil: Ladislav Bažó
  Another authors Bažó Ladislav (Compiler) EUBOBFKSC - Katedra služieb a cestovného ruchu OBF
  Labská Helena (Recenzent) EUBOBFKMA - Katedra marketingu OBF
  Čihovská Viera (Recenzent) EUBOBFKMA - Katedra marketingu OBF
  Ferenčíková Soňa (Recenzent) EUBOBFKMO - Katedra medzinárodného obchodu OBF
  Zorkóciová Otília (Recenzent) EUBOBFKMO - Katedra medzinárodného obchodu OBF
  Plesník Pavol (Recenzent) EUBOBFKSC - Katedra služieb a cestovného ruchu OBF
  Michalová Valéria (Recenzent) EUBOBFKSC - Katedra služieb a cestovného ruchu OBF
  Lacková Alica (Recenzent) EUBOBFKTK - Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru OBF
  Kačeňák Igor (Recenzent) EUBOBFKTK - Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru OBF
  Pólya Attila (Recenzent) EUBOBFKIO - Katedra informatiky obchodných firiem OBF
  Hasan Jamal (Recenzent) EUBOBFKIO - Katedra informatiky obchodných firiem OBF
  Sabo Mikuláš (Recenzent) EUBOBFKOP - Katedra obchodného práva OBF
  Holub Dušan (Recenzent) EUBOBFKOP - Katedra obchodného práva OBF
  Corporation Ekonomická univerzita v Bratislave . Obchodná fakulta , (Bratislava, Slovensko)
  Issue dataBratislava : Vydavateľstvo EKONÓM , 2010. - CD-ROM
  ISBN978-80-225-3032-3
  NoteBibliogr. odkazy.
  Document kindelektronické dokumenty (listy, články, knihy, zborníky)
  LanguageSlovak, English
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 339.1 - Obchod - všeobecné otázky. Trh
  Keywords obchod * marketing * služby * ruch cestovný * podnikanie medzinárodné
  Public work categoryEditorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  Copy count2, currently available 1, at library only 1
  References (121) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  Call number844657, 844658
  No. of Archival CopyE10 01434-001, originál dokumentu

  electonic book

  electonic book

  Call numberLocationSublocationInfo
  844657SEKVšeobecná študovňaIn-Library Use Only
  844658SEKSklad knižničného fonduavailaible
Number of the records: 1