Number of the records: 1  

Manažérske prístupy, metódy a technológie na zefektívňovanie distribučných procesov a spolupráce v distribučnom kanáli

 1. Title Manažérske prístupy, metódy a technológie na zefektívňovanie distribučných procesov a spolupráce v distribučnom kanáli
  Parallel titleManagement approaches, methods and technologies for distribution processes and channel cooperation improvement
  Author infoMiloš Gabriš, Monika Kremeňová
  Author Gabriš Miloš EUBOBFKMA - Katedra marketingu OBF
  Co-authors Kremeňová Monika EUBOBFKMA - Katedra marketingu OBF
  Source document Aktuálne výzvy marketingu a ich uplatnenie v praxi : vedecké state : [zborník] : medzinárodné vedecké podujatie, 15.10.2010 v Bratislave. S. 93-101. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3037-8
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 65.012.4 - Technika a metódy riadenia. Riadenie. Vedenie. Autorita
  Keywords manažment * riadenie * metódy riadenia * vzťahy dodávateľsko-odberateľské * riadenie vzťahov s dodávateľmi * outsourcing * označovanie tovarov * technológie nové * kódy čiarové * systémy informačné * spolupráca podnikov
  AnnotationManažérske prístupy a metódy, ktorých aplikácia v praxi má konkrétne prínosy a uľahčujú a zrýchľujú cestu produktu distribučným kanálom. Využite SCM (Supply chain management) v distribučných procesoch. Outsourcing distribučných procesov. Využitie metódy ECR v distribučných procesoch. Čiarové kódy a RFID v distribučných procesoch. Spolupráca v rámci distribučného kanála.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 01214-011, originál dokumentu

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.