Number of the records: 1  

Poznatková spoločnosť a vzdelávanie

 1. Title Poznatková spoločnosť a vzdelávanie
  Parallel titleKnowledge society and the education
  Author infoPeter Knapik
  Author Knapik Peter EUBOBFKMO - Katedra medzinárodného obchodu OBF
  Source document Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. S. 294-299. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3032-3
  NoteVEGA 1/0803/10. - Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 316.3 - Spoločnosť. Sociálna štruktúra
  Keywords vzdelávanie * vedomosti * informácie * spoločnosť vedomostná * rozvoj sociálno-ekonomický * veda * výskum * inovácia * ekonomika vedomostná * zodpovednosť spoločenská
  AnnotationZákladom ekonomiky založenej na poznatkoch sú poznatky, ktoré je ťažko kvantifikovať a ešte ťažšie oceniť. Teoretické východiská a vzdelávanie v poznatkovej spoločnosti. Reálne podmienky pre budovanie poznatkovej spoločnosti a vytvorenie podmienok súťaživosti.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 01434-084, originál dokumentu