Number of the records: 1  

Prieskum spolupráce medzi výrobnými a obchodnými spoločnosťami

 1. Title Prieskum spolupráce medzi výrobnými a obchodnými spoločnosťami
  Parallel titleSurvey of cooperation between manufacturing and trading companies
  Author infoMonika Kremeňová
  Author Kremeňová Monika EUBOBFKMA - Katedra marketingu OBF
  Source document Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. S. 335-340. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3032-3
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 65.012.6 - Spolupráca. Výmena skúseností. Brainstorming
  Keywords spolupráca podnikov * výroba * veľkoobchod * maloobchod * kooperácia * distribúcia * kanály distribučné * zisk * prieskum informačný
  AnnotationVýznam kooperačných vzťahov medzi sférou výroby a obchodu. Spolupráca medzi jednotlivými členmi distribučného kanála (výrobca, veľkoobchod, maloobchod) a dosiahnutie synergického efektu, teda lepších výsledkov, vyšších ziskov ako pri individuálnej snahe. Výsledky z realizovaného prieskumu skumajúceho spoluprácu v distribučných kanáloch. Prieskum sa zaoberal zišťovaním na akom základe spoluprácujú distribuční účastníci, aké výhody prináša spolupráca a aké parametre ovplyvňujú úspešnosť spolupráce.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 01434-021, originál dokumentu

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.