Number of the records: 1  

Európske právne formy podnikania

 1. Title Európske právne formy podnikania
  Parallel titleEuropean legal forms of enterpreneurship
  Author infoMária Veterníková
  Author Veterníková Mária EUBOBFKOP - Katedra obchodného práva OBF
  Source document Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. S. 662-667. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3032-3
  NoteRes. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 339.92 - Medzinárodná hospodárska spolupráca
  Keywords Európsky ekonomický priestor * Európske spoločenstvá * úpravy právne
  AnnotationPrávna úprava nadnárodných európskych právnych foriem podnikania, ktorými sú európske zoskupenie hospodárskych záujmov, európska spoločnosť a európske družstvo. Súčasťou príspevku sú aj skúsenosti s uplatňovaním predmetnej právnej úpravy v Slovenskej republike, ako aj v iných členských štátoch EÚ.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 01434-076, originál dokumentu