Number of the records: 1  

Informačné technológie v globalizujúcom sa svete

 1. Title Informačné technológie v globalizujúcom sa svete
  Author infoMenbere Workie Tiruneh
  Author Workie Tiruneh Menbere EUBFNHKBF - Katedra bankovníctva a medzinárodných financií FNH
  Source documentKapitoly o znalostnej spoločnosti. S. 32-52. - [s.l.] : Iura Edition, 2008. ISBN 978-80-8078-209-2
  Document kindrozpis článkov z kníh
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Public work categoryChapters in scientific monography issued in home editorship
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE08 01840-001, kópia plného textu

Number of the records: 1