Number of the records: 1  

Analýza vybraných odvetví priemyslu v SR

 1. Title Analýza vybraných odvetví priemyslu v SR
  Author infoIveta Wienerová, Karolína Červená
  Author Wienerová Iveta EUBPHF - Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach
  Co-authors Červená Karolína Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  Source document Teoretické aspekty prierezových ekonomík IV : zborník vedeckých prác : Košice, december 2007. S. 375-381. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. ISBN 978-80-225-2472-8
  Issue dataTab.
  NoteRes. slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE07 01104-001, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF136.3 KBz IP adresy SEK po prihlásení
Number of the records: 1