Number of the records: 1  

Vytypovanie základných okruhov problémov v komplexnej analýze nákladov podniku

 1. Title Vytypovanie základných okruhov problémov v komplexnej analýze nákladov podniku
  Author infoViera Bartošová, Anna Jacková
  Author Bartošová Viera
  Co-authors Jacková Anna
  Source document Ekonomicko-manažérske spektrum : vedecký časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy spojov Žilinskej univerzity v Žiline. Roč. 4, č. 1 (2010), s. 67-72. - Žilina : Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity, 2010. ISSN 1337-0839
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 657.1/.2 - Účtovné systémy. Účtovné metódy
  Keywords náklady fixné * náklady * podnik * účtovníctvo finančné * systémy informačné * účtovníctvo manažérske * analýza nákladov
  AnnotationAnalýza nákladov na báze finančného účtovníctva. Klasifikácia nákladov podniku vo finančnom účtovníctve. Náklady vo vnútroorganizačnom účtovníctve a ich analýza. Analýza celkových nákladov, nákladovosť. Výpočet a analýza voľných fixných nákladov.
  DatabaseARTICLES
  References (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (1) - BOOKS
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2010: 1-2

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.