Number of the records: 1  

Formy a oblasti spolupráce v distribučných kanáloch

 1. Title Formy a oblasti spolupráce v distribučných kanáloch
  Author infoMonika Kremeňová
  Author Kremeňová Monika EUBOBFKMA - Katedra marketingu OBF
  Source document MERKÚR 2010 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy : Bratislava, 4. november 2010. S. 370-375. - Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2010. ISBN 978-80-225-3099-6
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 65.012.6 - Spolupráca. Výmena skúseností. Brainstorming
  Keywords kanály distribučné * spolupráca podnikov * partneri obchodní * ceny služieb * ceny výrobcov * logistika distribučná * kooperácia
  AnnotationOblasti spolupráce medzi účastníkmi distribučného kanála, jej formy a typy. Horizontálny marketingový systém, vertikálny marketingový systém. Viacdimenziónálne marketingové systémy. Spätne orientované marketingové systémy. Typy spolupráce na základe intenzity kooperácie a motivácie.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE11 00205-051, originál dokumentu

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.