Number of the records: 1  

Partnerstvo subjektov cestovného ruchu v procese globalizácie

 1. Title Partnerstvo subjektov cestovného ruchu v procese globalizácie
  Author infoViera Kubičková
  Author Kubičková Viera EUBOBFKSC - Katedra služieb a cestovného ruchu OBF - zrušená
  Source document Mladý ekonóm 2002 : ekonomické a sociálne aspekty procesov globalizácie v oblasti prierezových a odvetvových ekonomík : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. S. 82-85. - Bratislava : Ekonomická univerzita, Obchodná fakulta, 2002. ISBN 80-225-1608-2
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Public work categoryInvited reports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE02 00188-001, kópia plného textu

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.