Number of the records: 1  

Úvod

 1. Title Úvod
  Author infoDarina Zwiebová
  Author Zwiebová Darina EUBFPMKPO - Katedra podnikovohospodárska FPM
  Source document Ochrana hospodárskej súťaže - globálna hospodárska kríza I. : zborník vedeckých prác. S. 5. - Šoporňa : Ľuboš Janica, 2010. ISBN 978-80-970622-0-0
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 339.9 - Medzinárodné hospodárske vzťahy. Svetové hospodárstvo
  Keywords globalizácia * globalizácia hospodárstva * kríza hospodárska * hospodárstvo svetové * vzťahy hospodárske medzinárodné * trh svetový * súťaž hospodárska
  AnnotationGlobalizácia vytvára nové trhové prostredie s novými príležitosťami a zároveň aj rizikami. Zmiernenie prípadne utlmenie dopadov globálnej hospodárskej krízy. Zavedenie regulátorov trhu pre obnovenie spotreby a dopytu. Analýza a riešenie hospodárskej súťaže, či protimonopolnej politiky v zmysle nových aspektov globalizácie.
  Public work categorySeveral publications and documents, which are not in any previous category
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 01666-002, originál dokumentu

Number of the records: 1