Number of the records: 1  

Modelové riešenie dostavby kanalizačnej siete v SR

 1. Title Modelové riešenie dostavby kanalizačnej siete v SR
  Author infoLucia Kováčová
  Author Kováčová Lucia
  Source document Teoretické a praktické aspekty veřejných financí : XVI. ročník mezinárodní odborné konference : Praha, 8.-9. dubna 2011. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze. Nakladatelství Oeconomica, 2011. ISBN 978-80-245-1763-6
  NoteBibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionCzech Republic
  systematics 626/627 - Vodné staviteľstvo
  Keywords staviteľstvo vodné * kanalizácia * financie * zdroje finančné * modelovanie * modely
  AnnotationModel Feasible - vyvinutý ako nástroj na hľadanie finančných stratégií pri realizácii environmentálnych projektov vodného a odpadového hospodárstva s cieľom uľahčiť výpočet finančnej medzery. Analýza využitia modelu Feasible. Modul prvý - vývoj základných ukazovateľov. Modul druhý - spracovanie vody, zadanie technických potrieb v oblasti kanalizačných sietí. Modul tretí - dostupné peňažné prostriedky. Modul štvrtý - finančná medzera.
  DatabaseARTICLES

Number of the records: 1