Number of the records: 1  

Podniková kultúra a jej vplyv na efektívne využívanie ľudských zdrojov

 1. Title Podniková kultúra a jej vplyv na efektívne využívanie ľudských zdrojov
  Author infoJana Fabianová, Jaroslava Janeková
  Author Fabianová Jana
  Co-authors Janeková Jaroslava
  Source document Akademické pohledy do znalostní ekonomiky : sborník Katedry aplikované ekonomie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. S. 54-60. - Olomouc : Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2011
  NoteRes. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionCzech Republic
  systematics 65.011.1 - Politika podnikania. Podniková stratégia
  Keywords kultúra podniková * zdroje ľudské * motivácia * motivácia pracovná * odmeňovanie
  AnnotationPozitívne a negatívne vplyvy podnikovej kultúry na pohodu pri práci, kvalitu a efektivitu práce ako aj na komplexnú kvalitu samotného podniku. V príspevku sú charakterizované typy podnikových kultúr, pozornosť je venovaná taktiež prvkom vplývajúcim na rozvoj ľudského potenciálu.
  DatabaseARTICLES

Number of the records: 1