Number of the records: 1  

Kľúčové znalosti o dodávateľoch v marketingu nákupu

 1. Title Kľúčové znalosti o dodávateľoch v marketingu nákupu
  Author infoAndrej Miklošík
  Author Miklošík Andrej EUBOBFKMA - Katedra marketingu OBF
  Source documentManažmentznalostí.eu : smerom k inovačnej excelentnosti. - Bratislava : Ekonomikcá univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta, 2011
  NotePopis urobený: 12.5.2011. - Názov z titulnej obrazovky
  Document kindschedule of articles from electronic source
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 339.138 - Marketing
  Keywords marketing * nákup * dodávatelia * odberatelia * vzťahy dodávateľsko-odberateľské * produkty * vývoj * systémy informačné * vedomosti
  AnnotationKtoré znalosti možno označiť za kľúčové. Stratégia rozvoja dodávateľa a jeho smerovanie. Unikátnosť technológií. Kolaboratívny vývoj produktu. Kustomizácia existujúcich produktov. Znalosti z používaných informačných systémov.
  Public work categoryWorks carried in Internet
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  References (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE11 00665-001, kópia plného textu

Number of the records: 1