Number of the records: 1  

The Usage of the cost models in management the transportation company

 1. Title The Usage of the cost models in management the transportation company
  Author infoMária Ďurišová
  Author Ďurišová Mária
  Source document Journal of information, control and management systems. Vol. 8, no. 3 (2010), s. 147-156. - Žilina : Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline, 2010. ISSN 1336-1716
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageEnglish
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 656.1 - Cestná doprava
  Keywords doprava cestná * doprava cestná nákladná * náklady dopravné * náklady fixné * náklady variabilné * modely * služby dopravné * znižovanie nákladov
  AnnotationAnalýza nákladov v cestnej doprave. Identifikácia kľúčových faktorov, ktoré ovplyvňujú výšku nákladov v cestnej doprave. Spôsoby znižovania nákladov podniku cestnej nákladnej dopravy. Jednoduchý a zložitý nákladový model. Variabilné a fixné náklady.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2010: 1-5

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.