Number of the records: 1  

Vnímanie spoločensky zodpovedného podnikania podnikmi východoslovenského regiónu

 1. Title Vnímanie spoločensky zodpovedného podnikania podnikmi východoslovenského regiónu
  TranslationPerception of corporate social responsibility in companies of eastern Slovakia region
  Author infoAlena Bašistová, Lýdia Halagová, Jana Panková Juríková
  Author Bašistová Alena EUBPHFKMA - Katedra manažmentu PHF
  Co-authors Halagová Lýdia EUBPHFKMA - Katedra manažmentu PHF
  Panková Juríková Jana EUBPHFKMA - Katedra manažmentu PHF
  Source documentActa Universitatis Matthiae Belli : séria Environmentálne manažérstvo. Roč. 13, č. 1 (2011), s. 43-52. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2011. ISSN 1338-4430
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 65.011.1 - Politika podnikania. Podniková stratégia
  Keywords podnikanie * podnikatelia * firmy * zodpovednosť spoločenská * podnikanie zodpovedné * etika * filantropia * ochrana prostredia životného * regióny * prieskum informačný * Slovensko
  AnnotationKoncept spoločensky zodpovedného podnikania. Stakeholders v koncepte spoločensky zodpovedného podnikania. Prieskum vnímania spoločensky zodpovedného podnikania, cieľ prieskumu, použité metódy získavania a spracovania údajov.
  Public work categoryScientific titles in home not carented magazines and other year-books
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE11 01055-001, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Archív publikačnej činnosti670.3 KBz IP adresy SEK po prihlásení
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.