Number of the records: 1  

Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky '11

 1. Title Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky '11 [elektronický zdroj] : zborník [príspevkov] z medzinárodnej vedeckej konferencie : vydaný ako mimoriadne číslo elektronického časopisu Podniková ekonomika a manažment : pod záštitou Ministerstva financií SR : Rajecké Teplice 4. - 5. október 2011
  Event/Corporation Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky '11 . Medzinárodná vedecká konferencia , Rajecké Teplice, Slovensko , 4.-5.10.2011
  Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity . Katedra ekonomiky , (Žilina, Slovensko)
  Issue data[Žilina] : [Katedra ekonomiky Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity] , [2011]. - CD-ROM [654 s.]
  ISSN1336-5878
  NoteBibliogr. odkazy. Resumé.
  Document kindelektronické dokumenty (listy, články, knihy, zborníky)
  LanguageSlovak, English, Russian, Czech
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 339.9 - Medzinárodné hospodárske vzťahy. Svetové hospodárstvo
  Keywords globalizácia hospodárstva * globalizácia * situácia sociálna * situácia hospodárska * politika hospodárska * Slovensko
  DatabaseELECTRONIC RESOURCES
  References (8) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (41) - ARTICLES
  No. of Archival CopyE11 01264-001, originál dokumentu

  electonic book

  electonic book