Number of the records: 1  

Príspevky do recyklačného fondu SR - druh daňových výdavkov FO a PO

 1. Title Príspevky do recyklačného fondu SR - druh daňových výdavkov FO a PO
  Author infoErika Piteková
  Author Piteková Erika
  Source document Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky '11 : zborník [príspevkov] z medzinárodnej vedeckej konferencie : vydaný ako mimoriadne číslo elektronického časopisu Podniková ekonomika a manažment : pod záštitou Ministerstva financií SR : Rajecké Teplice 4. - 5. október 2011. S. [1-5]. - [Žilina] : [Katedra ekonomiky Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity], [2011]. ISSN 1336-5878
  NoteRes. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 502/504 - Ochrana prírody. Životné prostredie
  Keywords hospodárstvo odpadové * spracovanie odpadu * suroviny druhotné * recyklácia odpadu * poplatky * dane ekologické * ekonomika environmentálna * ochrana prostredia životného
  AnnotationEkonomické opatrenia a nástroje, ktoré môžu výrazne napomôcť k odstráneniu environmentálnej zaťaženosti a k eliminácii zdrojov znečisťovania životného prostredia. Príspevky do recyklačného fondu SR. Daňové hľadisko, ktoré ovplyvňuje daň z príjmu PO a FO v rámci SR. Požiadavky systému environmentálneho práva Európskej únie.
  DatabaseARTICLES