Number of the records: 1  

Bilanzierung finanzieller Vermögenswerte und Schulden nach IFRS 9

 1. Title Bilanzierung finanzieller Vermögenswerte und Schulden nach IFRS 9
  Author infoKai L Stober
  Author Stober Kai L. EUBFPMKPF - Katedra podnikových financií FPM
  Source document Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2011 : recenzovaný zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave : 29. 9. 2011 FPM EU v Bratislave. S. [1-8]. - [Bratislava] : [Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave], [2011]. ISBN 978-80-225-3253-2
  Issue dataObr., tab.
  NoteRes. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageGerman
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 657 - Účtovníctvo
  Keywords účtovníctvo * štandardy účtovné medzinárodné * IFRS
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE11 01292-114, originál dokumentu