Number of the records: 1  

Vedecká tvorba a vedecká komunikácia

 1. Title Vedecká tvorba a vedecká komunikácia : vybrané aspekty zásad a metód
  Author infoValéria Michalová a kolektív
  Author Michalová Valéria EUBOBFKSC - Katedra služieb a cestovného ruchu OBF
  Co-authors Vančíková Jana EUBOBFKSC - Katedra služieb a cestovného ruchu OBF
  Holubcová Ivana EUBOBFKSC - Katedra služieb a cestovného ruchu OBF
  Bažó Ladislav EUBOBFKSC - Katedra služieb a cestovného ruchu OBF
  Hlavatý Ivan EUBOBFKIO - Katedra informatiky obchodných firiem OBF
  Červenka Peter EUBOBFKIO - Katedra informatiky obchodných firiem OBF
  Mišura Ján EUBOBFKOP - Katedra obchodného práva OBF
  Lattová Dorota EUBOBFKSC - Katedra služieb a cestovného ruchu OBF
  Kovaříková Barbora EUBOBFKSC - Katedra služieb a cestovného ruchu OBF
  Another authors Rostášová Mária (Recenzent) Žilinská univerzita v Žiline
  Lacková Alica (Recenzent) EUBOBFKTK - Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru OBF
  Corporation Ekonomická univerzita v Bratislave . Obchodná fakulta , (Bratislava, Slovensko)
  Issue dataBratislava : Vydavateľstvo EKONÓM , 2011. - 174 s. [9,95 AH]
  ISBN978-80-225-3255-6
  NoteKEGA 3/7284/09
  Document kindmonographs
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 330.1 - Ekonomická veda
  Keywords veda * tvorivosť vedecká * komunikácia * výskum * vzdelávanie * metódy výskumu * výskum vedecký * analýzy * využitie počítačov * prezentácia * normy právne * etika * veda ekonomická
  Public work categoryAcademic school-books issued in home editorship
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  Copy count8, currently available 7, at library only 1
  References (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  Call number853508-853513, 853567, 853568
  No. of Archival CopyE11 01508-001, kópia titul. strany

  Call numberLocationSublocationInfo
  853508SEKSklad knižničného fonduIn-Library Use Only
  853509SEKSklad knižničného fonduavailaible
  853510SEKSklad knižničného fonduavailaible
  853511SEKSklad knižničného fonduavailaible
  853512SEKSklad knižničného fonduavailaible
  853513SEKSklad knižničného fonduavailaible
  853567SEKSklad knižničného fonduavailaible
  853568SEKSklad knižničného fonduavailaible