Number of the records: 1  

Using RFID technology in supply chain management systems in aviation

 1. Title Using RFID technology in supply chain management systems in aviation
  TranslationVyužitie RFID technológie v systémoch riadenia dodávateľského reťazca v letectve
  Author infoJozef Glova, Beáta Gavurová, Stanislav Szabo
  Author Glova Jozef Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košiciach
  Co-authors Gavurová Beáta EUBPHFKMA - Katedra manažmentu PHF
  Szabo Stanislav
  Source document Acta oeconomica Cassoviensia : scientific journal. Roč. 4, č. 1 (2011), s. 13-22. - Košice : PHF EU Košice, 2011. ISSN 1337-6020
  NoteRes. slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageEnglish
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 65.012.6 - Spolupráca. Výmena skúseností. Brainstorming
  Keywords vzťahy dodávateľsko-odberateľské * reťazce dodávateľsko-odberateľské * technológie komunikačné * systémy informačné * priemysel letecký * efektívnosť ekonomická
  AnnotationPopis možnosti využitia RFID technológie a dôvody vedúce k prechodu k tejto technológii z pôvodne rozšírenej technológie čiarového kódu. Táto nová technológia má obrovský potenciál pre vylepšenia týkajúce sa využitia nových a moderných technológií v oblasti riadenia dodávateľského reťazca. Predovšetkým umožňuje riešiť problematiku sledovateľnosti tovaru, alebo materiálu efektívnejšie a rýchlejšie, z čoho pramení významný ekonomický, prevádzkový, technologický a logistický dopad na infraštruktúru v dodávateľskom reťazci. Táto technológia rovnako nachádza svoje uplatnenie v oblasti letectva, kde sa problematikou odvetvového štandardu pre letectvo zaoberajú viaceré významné firmy tohto odvetvia.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Bunches2011: 1-2

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF577.8 KBz IP adresy SEK po prihlásení