Number of the records: 1  

Modernizácia štátu - strategický faktor ekonomického a sociálneho rozvoja

 1. Title Modernizácia štátu - strategický faktor ekonomického a sociálneho rozvoja
  Parallel titleModernization of state - strategic factor of economic and social development
  Author infoMilan Šikula
  Author Šikula Milan
  Source document Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska : verejná správa - rozvojové trendy - manažment a podnikanie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, 10. november 2011. S. 490-501. - Bratislava : Inštitút aplikovaného manažmentu, 2011. ISBN 978-80-970802-1-1
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 316.4 - Sociálne procesy
  Keywords štát * história * globalizácia * modernizácia * vývoj spoločenský * rozvoj sociálno-ekonomický * rovnováha sociálna
  AnnotationPrekonávanie zásadných dezinterpretácií vo vymedzovaní charakteru a funkcií štátu. Vplyv globalizácie na fungovanie štátu. Modernizácia štátu a zmeny, ktoré umožňujú pozitívny posun v ekonomickom a v sociálnom rozvoji spoločnosti.
  DatabaseARTICLES

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.