Number of the records: 1  

Job shop rozvrhovací problém s blokovacími operáciami

 1. Title Job shop rozvrhovací problém s blokovacími operáciami
  Parallel titleJob-shop scheduling with blocking constraints
  Author infoJana Patakyová, Ivan Brezina, Anna Hollá
  Author Patakyová Jana EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI
  Co-authors Brezina Ivan ml. EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI
  Hollá Anna EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI
  Source document Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : mezinárodní vědecký seminář : zborník : Praha, 13.-15. december / prosinec 2011. S. [1-6]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3317-1
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 519.1 - Kombinatorika. Teória grafov
  Keywords algoritmy * matematika * kombinatorika
  AnnotationJob shop rozvrhovací problém patrí do skupiny veľmi zložitých kombinatorických problémov, t.j. do triedy NP – ťažkých úloh. Tento komplexný problém je rozšírením klasického rozvrhovacieho problému bez vyrovnávacej pamäte, kde spracovávaná úloha má čakať na obslužnom zariadení dovtedy, kým sa ďalšie obslužné zariadenie neuvoľní pre túto úlohu. Zovšeobecnenie tohto problému, kde autori zohľadňujú presun operácií medzi obslužnými zariadeniami a nastaveniami operácií závislých na poradí.
  Public work categoryReports at international scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE11 01696-011, originál dokumentu

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.