Number of the records: 1  

Integrované manažérstvo a environmentalizácia ako rozvojové stratégie výchovy a vzdelávania na Podnikovohospodárskej fakulte

 1. Title Integrované manažérstvo a environmentalizácia ako rozvojové stratégie výchovy a vzdelávania na Podnikovohospodárskej fakulte
  Author infoMichal Tkáč, Milan Majerník, Jana Panková Juríková
  Author Tkáč Michal EUBPHFKIM - Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF
  Co-authors Majerník Milan EUBPHFKMA - Katedra manažmentu PHF
  Panková Juríková Jana EUBPHFKMA - Katedra manažmentu PHF
  Source documentPidviščennja jakosti osviti v universitetach : materiali mižnarodnoj naukovoj konferenciji, Užgorod (Ukrajina) - Košice (Slovacka Respublika), 25-27 bereznja 2011 roku : speciaľnyj vypusk zbirnika naukovych prac, Geopolitika Ukrajini: istorija i sučasnisť. No. 6 (2011) s. 28-54. - Užgorod, 2011. ISSN 2078- 1431
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionUkraine
  systematics 378 - Vysoké školstvo. Vedecká výučba
  Keywords vzdelávanie * výchova * vzdelávanie vysokoškolské * rozvoj trvalo udržateľný * programy študijné * manažment environmentálny
  AnnotationEnvironmentálna výchova a vzdelávanie pre udržateľný rozvoj vysokých škôl na Slovensku. Predmety štúdia environmentálneho a integrovaného manažérstva v študijných plánoch PHF - implementácia úloh AP VaV k TUR. Študijný program 3. Stupňa štúdia "Integrované podnikové manažérstvo" v rámci odboru 3.3.22 Podnikový manažment. Začlenenie ŠP "Integrované podnikové manažérstvo" do štruktúry ŠP realizovaných na PHF.
  Public work categoryReports at international scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE11 01595-001, kópia plného textu

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.