Number of the records: 1  

Porovnanie vybraných heuristických metód riešenia miltidimenzionálneho problému batohu

 1. Title Porovnanie vybraných heuristických metód riešenia miltidimenzionálneho problému batohu
  Parallel titleComparison of chosen heuristics methods of solving multidimensional knapsack problem
  Author infoJán Pittner
  Author Pittner Ján EUBFHIKAI - Katedra aplikovanej informatiky FHI
  Source document Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : mezinárodní vědecký seminář : zborník : Praha, 13.-15. december / prosinec 2011. S. [1-8]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3317-1
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 330.47 - Teória informácií v ekonomike. Ekonomická informatika
  Keywords informatika aplikovaná * algoritmy * programovanie * kombinatorika
  AnnotationČlánok sa zaoberá porovnaním efektívnosti vybraných heuristických algoritmov na riešenie multidimenzionálneho problému batohu. Vysvetľuje fungovanie špecifického genetického algoritmu a jeho porovnanie s autorovým algoritmom. Po prezentovaní výsledkov nasleduje krátka úvaha o dodatočnom zlepšení výsledkov.
  Public work categoryReports at international scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE11 01696-012, originál dokumentu

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.