Number of the records: 1  

Experimentálna ekonómia vo verejných statkoch

 1. Title Experimentálna ekonómia vo verejných statkoch
  Parallel titleExperimental economics in public goods
  Author infoUrban Kováč, Lukrécia Kováč Gerulová
  Author Kováč Urban EUBFNHKFI - Katedra financií FNH
  Co-authors Kováč Gerulová Lukrécia EUBFNHKFI - Katedra financií FNH
  Source document Financie a riziko : zborník príspevkov z XIII. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa konala 28. novembra 2011 na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave pod záštitou rektora EU v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD.. S. 97-101. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3278-5
  NoteVEGA 270. - Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 336.2 - Dane. Poplatky. Dávky. Odvody
  Keywords ekonómia * experimenty * história * teórie daňové * dopad daňový * statky verejné
  AnnotationV príspevku sa autori venovali experimentom v oblasti verejných statkov konkrétne aplikácii na daňovú teóriu. Experiment je napomocný hlavne pri výučbovom procese, kde študenti si môžu overiť dopady zavedenie dane na krivky dopytu a ponuky.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE11 01792-009, originál dokumentu