Number of the records: 1  

Administrative systems in the European Union and in the states of the Visegrád group - reforms in the service of sustainable development

 1. Title Administrative systems in the European Union and in the states of the Visegrád group - reforms in the service of sustainable development
  TranslationAdministratívne systémy v Európskej únii a v štátoch Vyšehradskej skupiny - reformy v oblasti trvalo udržateľného rozvoja?
  Author infoJános Szlávik, György Horváth
  Author Szlávik János
  Co-authors Horváth György
  Source document Acta oeconomica Cassoviensia : scientific journal. Roč. 4, č. 1 (2011), s. 4-12. - Košice : PHF EU Košice, 2011. ISSN 1337-6020
  NoteRes. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageEnglish
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 330.341.4 - Štruktúrne zmeny
  Keywords rozvoj trvalo udržateľný * reformy štruktúrne * decentralizácia * kompetencie * Európska únia * Vyšehradská štvorka
  AnnotationSkutočnosť, či je správna jednotka schopná plniť stanovené úlohy záleží od toho, ako dobre je schopná plniť svoje povinnosti v oblasti trvalo udržateľného rozvoja. Niektoré administratívne a správne jednotky sú preťažené povinnosťami a často plnia funkcie, ktoré by bolo efektívnejšie vykonávať na iných úrovniach samosprávy. Pri prenesení kompetencií na nižšiu úroveň správnych celkov možno naraziť na nedostatok zdrojov a chýbajúce kapacity, na druhej strane to platí aj pre vyššiu úroveň správnych celkov, kde môžu existovať zdroje a kapacity, no citlivý prístup k riešeniu niektorých lokálnych problémov a úloh môže absentovať. Pretože obe aspekty sú nevyhnutné pre trvalo udržateľný rozvoj, je nutné reformy v oboch oblastiach posudzovať v spoločnom kontexte. V zásade možno konštatovať, že krajiny Vyšehradskej skupiny zaviedli princíp decentralizácie naplno, ale zrejme majú nesprávne interpretujú ustanovenia princípu subsidiarity. Z hľadiska trvalo udržateľného rozvoja je prehodnotenie uplatňovania týchto zásad žiaduce.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Bunches2011: 1-2

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF766.8 KBz IP adresy SEK po prihlásení