Number of the records: 1  

Controlling inovácií, výskumu a vývoja – nový rozmer controllingu

 1. Title Controlling inovácií, výskumu a vývoja – nový rozmer controllingu
  Author infoJán Vravec
  Author Vravec Ján Technická univerzita v Košiciach
  Source document Finančný manažment a controlling v praxi. Č. 1 (2012), s. 28-33. - Bratislava : Iura Edition, 2012. ISSN 1337-7574
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 65.012 - Metódy riadenia podniku a organizácie priemyslu, obchodu a dopravy
  Keywords kontroling podnikový * kontroling procesný * kontroling strategický * projekty * inovácia * výskum * vývoj * plánovanie * rozpočty
  AnnotationProblémy a nedostatky v oblasti inovácií, výskumu a vývoja v podnikateľských subjektoch. Úlohy kontrolingu inovácií a výskumu. Projektový kontroling inovácií, výskumu a vývoja. Procesný kontroling inovácií, výskumu a vývoja. Integrovaný kontroling. Úspešná implementácia kontrolingu v praxi.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Bunches2012: 1-3

Number of the records: 1