Number of the records: 1  

Nehmotná aktiva jako nástroj konkurenční výhody podniku

 1. Title Nehmotná aktiva jako nástroj konkurenční výhody podniku
  Parallel titleIntangible assets as a tool for competitive advantages of enterprise
  Author infoKlaudia Gubová
  Author Gubová Klaudia EUBFPMKML - Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM
  Source document Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference : Hradec Králové, 12.-16.12.2011, Vol. II. S. 1114-1120. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2011. ISBN 978-80-904877-7-2
  Issue dataTab.
  NoteNázov dokumentu v češtine, text článku v slovenčine. - Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionCzech Republic
  systematics 347.77 - Priemyselné, výrobné a vedecké vlastníctvo a vlastnícke vzťahy. Patentové a značkové právo
  Keywords vlastníctvo duševné * ochrana práv priemyselných * dizajn * vzory priemyselné * zmluvy licenčné * patenty * právo patentové * know-how * spoločnosť vedomostná
  AnnotationVyšším podielom duševnej tvorivej činnosti a substitúciou hmotných faktorov nehmotnými faktormi v spoločnosti rozvíjať a využívať ľudský potenciál s cieľom zvýšiť kvalitu a posilniť konkurencieschopnosť podniku.
  Public work categoryReports at international scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  References (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE11 01949-003, originál dokumentu