Number of the records: 1  

Povinnosti zmluvných strán v kontexte Dohovoru OSN o zmluvách o medznárodnej kúpe tovaru

 1. Title Povinnosti zmluvných strán v kontexte Dohovoru OSN o zmluvách o medznárodnej kúpe tovaru
  Parallel titleObligations of the parties in the context of the United Nations Convention on contracts for the international sale of goods
  Author infoHalina Martyniv
  Author Martyniv Halina EUBFMVKMP - Katedra medzinárodného práva FMV
  Source documentSocietas et res publica : medzinárodný internetový vedecký časopis zameraný na problematiku verejnej správy v kontexte interdisciplinárnych spoločenských súvislostí. Roč. 1, č. 3 (2012), s. 126-151 online. - Trnava : Fakulta sociálnych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. ISSN 1338-6530
  NotePopis urobený: 7.9.2012. - Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 347.7 - Obchodné právo
  Keywords právo obchodné * právo medzinárodné * zmluvy zahraničnoobchodné * unifikácia * obchod zahraničný
  AnnotationAnalýza povinností predávajúceho a kupujúceho v zmysle Viedenského dohovoru (1980). Prezentácia vybraných rozhodnutí súvisiacich s predmetnou problematikou.
  URL http://serp.fsv.ucm.sk/archive/2012/03/SOCIETAS-ET-RES-PUBLICA-2012-03.pdf
  Public work categoryScientific titles in home not carented magazines and other year-books
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE12 00665-001, kópia plného textu

Number of the records: 1