Number of the records: 1  

Kreatívne odvetvie Módne návrhárstvo v SR

 1. Title Kreatívne odvetvie Módne návrhárstvo v SR
  Author infoJana Parízková, Rudolf Pástor
  Author Parízková Jana EUBFNHKVR - Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja FNH
  Co-authors Pástor Rudolf EUBFNHKVR - Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja FNH
  Source document National and regional economics IX. : [proceedings from international conference] : 26th - 27th september, 2012, Herľany, Slovakia. S. 349-358. - Košice : Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach, 2012. ISBN 978-80-553-1215-6
  Issue dataTab.
  NoteAPVV-0101-10. - Res. slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 687 - Odevný priemysel. Toaletné potreby
  Keywords kreativita * móda * priemysel textilný * priemysel odevný * priemysel obuvnícky * priemysel kožušnícky * Slovensko
  AnnotationJedným z kreatívnych odvetví je módne návrhárstvo. Charakterizácia módy a módneho návrhárstva, zosumarizovanie ich vývoja v SR. Autori mapujú inštitucionálne prostredie módneho návrhárstva v SR, jednak organizácie podporujúce slovenských módnych návrhárov, ako aj rôzne udalosti, kde môžu prezentovať svoje kolekcie. Ďalej analyzujú možnosti štúdia v oblasti módneho návrhárstva v SR, či už na stredných alebo vysokých školách.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE12 01251-003, originál dokumentu