Number of the records: 1  

Časovo náročná produkcia v modeli reálneho ekonomického cyklu

 1. Title Časovo náročná produkcia v modeli reálneho ekonomického cyklu
  Author infoDaniel Dujava
  Author Dujava Daniel EUBFNHKET - Katedra ekonomickej teórie FNH
  Source document Teoretické a praktické dôsledky vonkajšej nerovnováhy krajín eurozóny - pohľad na postavenie a úlohy finančného systému : nekonferenčný recenzovaný zborník projektov mladých vedeckých pracovníkov č. 2315027 a č. 2315026. S. [1-18]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3541-0
  Issue dataObr., vzorce
  NotePMVP 2315026. - VEGA 2/0068/09. - Res. slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 330.33 - Cyklickosť reprodukcie. Teória konjunktúry a kríz
  Keywords cykly hospodárske * teória cyklu * teória kríz * teória ekonomická matematická * modely ekonomicko-matematické * proces reprodukčný
  AnnotationKonštrukcia a simulácia RBC modelu, v ktorom je produkcia náročná na čas. Rozšírený model vykazuje omnoho bohatšiu mechaniku a cyklické správanie, kde je dĺžka periódy rovná dĺžke produkčného procesu. Identifikácia dodatočných efektov vedúcich k cyklickému správaniu sa ekonomiky.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE12 01580-003, originál dokumentu