Number of the records: 1  

Ex post investigation of employment drops: case of Slovak and Czech Republic

 1. Title Ex post investigation of employment drops: case of Slovak and Czech Republic
  Parallel titleEx post skúmanie poklesov zamestnanosti: prípad Slovenskej a Českej republiky
  Author infoDaniel Dujava
  Author Dujava Daniel EUBFNHKET - Katedra ekonomickej teórie FNH
  Source documentEconomic analysis & policy group : working paper series. WP No. 7 (2012), s. 3-26. - Bratislava : o.z. SOLIM, 2012. ISSN 1338-2632
  Issue dataGrafy, tab., vzorce
  NoteRes. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 330.33 - Cyklickosť reprodukcie. Teória konjunktúry a kríz
  Keywords cykly hospodárske * zmeny štruktúrne * nezamestnanosť štruktúrna * indexy * teória cyklu * teória kríz
  AnnotationVýkyvy zamestnanosti vyvolanej štruktúrnymi zmenami, pokles zamestnanosti a kvantifikácia pracovných miest. Metodika aplikovaná na Slovensko a Českú republiku v období rokov 1996 až 2007.
  URL www.ozsolim.sk/eapg/wp/wp007.pdf
  Public work categoryScientific titles in home not carented magazines and other year-books
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE12 01379-001, kópia plného textu

Number of the records: 1