Number of the records: 1  

Novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice účinná od 1. januára 2014

 1. Title Novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice účinná od 1. januára 2014
  Author infoZuzana Neupauerová
  Author Neupauerová Zuzana EUBFNHKFI - Katedra financií FNH
  Source documentÚčtovníctvo a dane profi. (6.8.2013), [s. 1-2], [5,72 NS], online. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2013. ISSN 1338-4651
  NotePopis urobený: 16.9.2013. - Názov z titulnej obrazovky
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 336.2 - Dane. Poplatky. Dávky. Odvody
  Keywords dane * dane z hodnoty pridanej * doklady daňové * kontrola daňová * únik daňový * správa daňová * pokladnice registračné
  AnnotationZabezpečenie eliminácie krátenia prijatých tržieb sa predkladaným návrhom zákona navrhuje ustanoviť také povinnosti pre výrobcov, dovozcov a predajcov elektronických registračných pokladníc, pre podnikateľov ako aj pre servisné organizácie, ktoré umožnia kontrolným orgánom ľahší prístup k údajom zaevidovaným v elektronickej registračnej pokladnici a uľahčia kontrolu používania elektronických registračných pokladníc.
  URLhttp://www.uad.sk/33/novela-zakona-o-pouzivani-elektronickej-registracnej-pokladnice-ucinna-od-1-januara-2014-uniqueiduchxzASYZNbaPiNpHHX2-5aXd954svtV/?query=novela+z%E1kona+o+pou%BE%EDvan%ED+elektronickej+registra%E8nej&serp=1
  Public work categoryWorks carried in Internet
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE13 00847-001, kópia plného textu

Number of the records: 1