Number of the records: 1  

Vybudovanie laboratória makroekonomických analýz a prognóz III.

 1. Title Vybudovanie laboratória makroekonomických analýz a prognóz III. [elektronický zdroj] : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckého a odborného workshopu v rámci riešeného projektu OPVaV a aktivity s názvom Vytvorenie excelentného pracoviska ekonomického výskumu pre riešenie civilizačných výziev v 21. storočí : Bratislava 26. august 2013
  Author infoeditori Ján Lisý, Ivana Lennerová, Marián Vongrej, recenzenti Kajetana Hontyová, Martin Šustr
  Another authors Lisý Ján (Editor) EUBFNHKET - Katedra ekonomickej teórie FNH
  Lennerová Ivana (Editor) EUBFNHKET - Katedra ekonomickej teórie FNH
  Vongrej Marián (Editor) EUBFNHKET - Katedra ekonomickej teórie FNH
  Hontyová Kajetána (Recenzent)
  Šustr Martin (Recenzent) EUBFNHKET - Katedra ekonomickej teórie FNH
  Event/Corporation Vybudovanie laboratória makroekonomických analýz a prognóz : vytvorenie excelentného pracoviska ekonomického výskumu pre riešenie civilizačných výziev v 21. storočí . Vedecký a odborný workshop , 3. , Bratislava, Slovensko , 26.8.2013
  Národohospodárska fakulta EU . Katedra ekonomickej teórie , (Bratislava, Slovensko)
  Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ , (Bratislava, Slovensko)
  Issue dataBratislava : Vydavateľstvo EKONÓM , 2013. - CD-ROM [290 s., 13,49 AH]
  ISBN978-80-225-3682-0
  NoteITMS 26240120032. - Bibliogr. odkazy. Resumé.
  Document kindelektronické dokumenty (listy, články, knihy, zborníky)
  LanguageSlovak, English, Russian
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 330.34 - Hospodársky vývoj
  Keywords situácia hospodárska * vývoj hospodársky * prognózy hospodárske * analýza ekonomická * globalizácia * trh práce * migrácia * sily pracovné * kapitál ľudský * kapitál sociálny * rozvoj trvalo udržateľný * ekonomika vedomostná * financovanie * trh kapitálový medzinárodný * trh finančný medzinárodný * prostredie ekonomické * výskum ekonomický
  Public work categoryEditorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  Copy count1, currently available 0, at library only 1
  References (17) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (4) - ARTICLES
  Call number874452
  No. of Archival CopyE13 01388-001, originál dokumentu

  electonic book

  electonic book

  Call numberLocationSublocationInfo
  874452SEKVšeobecná študovňaIn-Library Use Only