Number of the records: 1  

Typológia finančných kríz

 1. Title Typológia finančných kríz
  Parallel titleTypology of finance crisis
  Author infoMarek Kálovec
  Author Kálovec Marek EUBFNHKET - Katedra ekonomickej teórie FNH
  Source document Vybudovanie laboratória makroekonomických analýz a prognóz III. : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckého a odborného workshopu v rámci riešeného projektu OPVaV a aktivity s názvom Vytvorenie excelentného pracoviska ekonomického výskumu pre riešenie civilizačných výziev v 21. storočí : Bratislava 26. august 2013. S. [1-10] CD-ROM. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3682-0
  NoteRes. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 330.33 - Cyklickosť reprodukcie. Teória konjunktúry a kríz
  Keywords kríza * teórie ekonomické * teória cyklu * teória kríz * ekonómovia * kríza finančná * kríza banková * cykly hospodárske
  AnnotationSystematická typológia kríz na základe analýzy popredných svetových teoretikov. Klasifikácia umožňuje diferencovať krízu vyvolanú makroekonomickou politikou, finančnou panikou, prasknutím špekulatívnej bubliny, morálnym hazardom a nadmernými pôžičkami. Rozdelenie na menovú a nákazovú krízu. Rozdiel medzi bankovou a dlhovou krízou.
  Public work categoryInvited reports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE13 01388-014, originál dokumentu