Number of the records: 1  

Efektívnosť zdaňovania práce v teórii a praxi - výber

 1. Title Efektívnosť zdaňovania práce v teórii a praxi - výber
  Parallel titleEfficiency of labor taxation in theory and practice - selection
  Author infoAnna Schultzová
  Author Schultzová Anna EUBFNHKFI - Katedra financií FNH
  Source document Ekonomická teória a ekonomická realita : zborník príspevkov 4. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : konferencia sa uskutočnila pri príležitosti 60. výročia založenia NHF EU v Bratislave : 8. november 2013 Bratislava. [10 s.] [CD-ROM]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3712-4
  Issue dataGrafy
  NoteVEGA 1/ 0008/11. - Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 336.2 - Dane. Poplatky. Dávky. Odvody
  Keywords dane * zdaňovanie * práca * teórie daňové * teória a prax * Slovensko
  AnnotationOblasť zdaňovania práce pomerne presne zachytáva medzinárodne využívaný ukazovateľ daňového klinu, ktorý vyjadruje koľko percent z celkových nákladov na prácu zamestnanec nedostane vyplatené. V príspevku je sledovaný a analyzovaný daňový klin SR vybraných skupín obyvateľstva za obdobie rokov 2000 – 2011. Pri jeho vyčíslení bola použitá metodika, ktorú zadefinovala OECD a poskytuje tak možnosť porovnania informácií o zdanení miezd rôznych skupín obyvateľstva v rôznych štátoch.
  Public work categoryInvited reports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE13 01421-050, originál dokumentu