Number of the records: 1  

Možnosti aplikácie metódy najmenších štvorcov vo fáze identifikácie Box-Jenkinsovej metodológie

 1. Title Možnosti aplikácie metódy najmenších štvorcov vo fáze identifikácie Box-Jenkinsovej metodológie
  Author infoPeter Horvát, Filip Ostrihoň
  Author Horvát Peter EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI
  Co-authors Ostrihoň Filip EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI
  Source document AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 15. medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 25. október 2013. S. 1-5 CD-ROM. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3770-4
  Issue dataObr.
  NoteIGMP I-13-107-00. - Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 519.2 - Pravdepodobnosť a matematická štatistika
  Keywords metóda štvorcov najmenších * metodológia * odhad hodnoty * rady časové
  AnnotationMetódy najmenších štvorcov v procese vyhodnocovania časového radu a využitie korelogramu a autokorelačnej funkcie. Návrh aplikácie možností postupov prostredníctvom softvéru EViews a využitia modelov aj pri určovaní stacionárity, respektíve rádu integrácie časového radu a stanovovaní jednotlivých elementov ARMA modelov.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE13 02134-053, originál dokumentu