Number of the records: 1  

Fuzzy weights estimation method based on the linguistic expression of criteria relevance

 1. Title Fuzzy weights estimation method based on the linguistic expression of criteria relevance
  TranslationMetóda odhadu nejasných váh založená na lingvistickom vyjadrení vhodných kritérií
  Author infoAdam Borovička
  Author Borovička Adam
  Source document Ekonomická revue. Roč. 17, č. 1 (2014), s. 13-24. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2014. ISSN 1212-3951
  NoteRes. angl., Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageEnglish
  Country of EditionCzech Republic
  systematics 330.322 - Investície. Tvorba kapitálu
  Keywords váhy * odhad hodnoty * rozhodovanie investičné * trh kapitálový
  AnnotationKvantifikované vyjadrenie váhy kritérií v rozhodovacích procesoch. Určenie váhy kritérií vyjadrených lingvisticky vďaka nejasným číslam, ktoré poskytujú aproximovanú hodnotu váhy kritéria. Článok obsahuje dve modifikácie optimalizačného modelu - jednoduchý a rozsiahly, ich komparáciu s ostatnými metódami, a aj aplikáciu metód v reálnom investičnom rozhodovaní na kapitálovom trhu.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Bunches2014: 1-4

  File nameSizeTyp prístupu
  PDF fulltext312 KBverejne dostupné