Number of the records: 1  

O Suezskom prieplave

 1. Title O Suezskom prieplave
  Author infoJúlius Hétharši
  Author Hétharši Július
  Source document Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. Roč. 57, č. 5-6 (2014), s. 34-35. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2014. ISSN 0322-886X
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 626/627 - Vodné staviteľstvo
  Keywords stavby vodné * prieplavy
  AnnotationSuezský prieplav - významná vodophospodárska stavba. Jeho predchodcovia, výstavba, boje o Suezský prieplav. Súčasnosť jednej z najvýznamnejších vodných ciest.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Bunches2014: 1-12 + 1 mim. číslo