Number of the records: 1  

Komparatívne výhody zahraničného agrárneho obchodu SR v procese globalizácie

 1. Title Komparatívne výhody zahraničného agrárneho obchodu SR v procese globalizácie
  Parallel titleComparative advantages of Slovak foreign agrarian trade in the process of globalization
  Author infoJuraj Chebeň
  Author Chebeň Juraj EUBOBFKMA - Katedra marketingu OBF
  Source documentManažérske a marketingové prístupy k riešeniu problémov v agropotravinárstve : zborník vedeckých príspevkov z riešenia výskumných úloh Katedry manažmentu a marketingu. S. 103-108. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2004. ISBN 80-8069-338-2
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE04 01549-001, kópia plného textu

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.