Number of the records: 1  

Priebeh ekonomických kríz a ich vplyv na podniky

 1. Title Priebeh ekonomických kríz a ich vplyv na podniky
  Parallel titleProceedings of the economic crisis and their impact on the companies
  Author infoPeter Badura, Miroslav Kmeťko
  Author Badura Peter EUBFPMKPF - Katedra podnikových financií FPM
  Co-authors Kmeťko Miroslav EUBFPMKPF - Katedra podnikových financií FPM
  Source documentVysoká škola jako facilitátor rozvoje společnosti a regionu : sborník z 10. mezinárodní konference : Kunovice, 31.5.2014. S. 114-118. - Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2014 ; Vysoká škola jako facilitátor rozvoje společnosti a regionu Mezinárodní konference / Lacina Karel ; Vinklárik Milan. ISBN 978-80-7314-300-8
  Issue dataGrafy, tab.
  NoteRes. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionCzech Republic
  systematics 330.33 - Cyklickosť reprodukcie. Teória konjunktúry a kríz
  Keywords kríza hospodárska * cykly hospodárske * teória kríz * teória konjunktúry * trh kapitálový * indexy * ceny * podnik
  AnnotationKrízy počas 20. storočia, ako i súčasná hospodárska kríza. Ich porovnanie, hĺbka, priebeh a ohrozenia do budúcnosti. Charakteristické prejavy kríz na podnikoch, ktoré zaznamenali zníženie svojich tržieb a pokles trhových hodnôt verejne obchodovaných spoločností.
  Public work categoryReports at international scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  References (6) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE14 00452-001, kópia plného textu