Number of the records: 1  

Katastrofálna povodeň v balkánskej časti povodia Dunaja v máji 2014 a varovanie EFAS

 1. Title Katastrofálna povodeň v balkánskej časti povodia Dunaja v máji 2014 a varovanie EFAS
  Author infoMichaela Bírová, Valéria Wendlová
  Author Bírová Michaela
  Co-authors Wendlová Valéria
  Source document Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. Roč. 57, č. 9-10 (2014), s. 26-28. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2014. ISSN 0322-886X
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 626/627 - Vodné staviteľstvo
  Keywords povodne * Balkán * 2014
  AnnotationPovodeň na Balkáne v máji 2014. EFAS (Európsky povodňový varovný systém). Celkový počet vydaných výstrah a varovaní v máji 2014. Kladné hodnotenie Slovenska.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Bunches2014: 1-12 + 1 mim. číslo