Number of the records: 1  

Analýza úrovne finančnej gramotnosti a finančnej situácie obyvateľov východného Slovenska

 1. Title Analýza úrovne finančnej gramotnosti a finančnej situácie obyvateľov východného Slovenska
  TranslationAnalysis of the level of financial literacy and financial situation of the population of Eastern Slovakia
  Author infoJán Vravec
  Author Vravec Ján
  Source document Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal. Č. 4 (2014), s. 1-10 online. - Bratislava : Derivát. ISSN 1336-5711
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 336 - Financie. Verejné financie. Colníctvo. Bankovníctvo. Peňažníctvo
  Keywords gramotnosť finančná * Slovensko * situácia finančná obyvateľstva * vzdelávanie * informácie * poradenstvo finančné
  AnnotationÚroveň finančnej gramotnosti predstavuje dôležitý predpoklad úspešnej finančnej, ekonomickej a sociálnej existencie jednotlivca resp. domácnosti v trhovej ekonomike. Finančná gramotnosť obyvateľov v konkrétnom regióne determinuje nie len ekonomické, ale aj sociálne a politické aspekty jeho ďalšieho rozvoja. Obyvatelia s nízkou úrovňou finančnej gramotnosti, bez základných finančných znalostí a zručností nemôžu robiť kvalitné finančné rozhodnutia a zabezpečiť si potrebné ekonomické zázemie. Základná analýza finančnej gramotnosti a finančnej situácie obyvateľov Prešovského kraja a Košického kraja v období doznievajúcej hospodárskej krízy. Regióny východného Slovenska sú charakteristické vysokou mierou nezamestnanosti, nízkymi mzdami a chudobou významnej časti populácie, preto je otázka finančnej gramotnosti veľmi aktuálna.
  DatabaseARTICLES

  File nameSizeTyp prístupu
  PDF fulltext510.1 KBverejne dostupné
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.