Number of the records: 1  

Nové trendy v kontrolingu podniku a jeho vplyv na hodnotu podniku

 1. Title Nové trendy v kontrolingu podniku a jeho vplyv na hodnotu podniku
  Parallel titleNew trends in controlling the company and its impact on value enterprise
  Author infoAnna Harumová
  Author Harumová Anna EUBFPMKPF - Katedra podnikových financií FPM
  Source document Nové trendy v oblasti rozpočtovo-kapitálových a finančných rozhodnutí a ich vplyv na hodnotu podniku : zborník vedeckých statí : výsledky riešenia grantovej úlohy VEGA č. 1/1071/12. S. 23-32. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014 / Hyránek Eduard ; Nagy Ladislav ; Lénártová Gizela ; Hesek Jozef. ISBN 978-80-225-3955-5
  Issue dataObr., tab.
  NoteVEGA 1/1071/12. - Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 65.012 - Metódy riadenia podniku a organizácie priemyslu, obchodu a dopravy
  Keywords kontroling podnikový * kontroling strategický * kontroling investičný * kontroling finančný * ohodnocovanie podniku * likvidita podniku * účtovníctvo * znalectvo
  AnnotationZákladné charakteristiky a vývoj kontrolingu. Nové trendy v kontrolingu podniku. Vplyv kontrolingu na hodnotu podniku. Praktické využitie kontrolingu pri vyčíslení škody. Praktické využitie kontrolingu pri vyčíslení ušlého zisku.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE14 01030-004, originál dokumentu