Number of the records: 1  

Nákladové kalkulácie pri vyhodnocovaní ziskovosti podniku

 1. Title Nákladové kalkulácie pri vyhodnocovaní ziskovosti podniku
  Parallel titleCalculate the costs when evaluating the profitability of the company
  Author infoAlbína Kostková
  Author Kostková Albína EUBPHFKRP - Katedra finančného riadenia podniku PHF
  Source document Marketing manažment, obchod a sociálne aspekty podnikania : zborník recenzovaných príspevkov z 2. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : Košice, 23. - 24. október 2014. S. 293-296 CD-ROM. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014 / Dzuričková Jana ; Gontkovičová Barbora ; Socha Luboš ; Štrach Pavel ; Marketing manažment, obchod a sociálne aspekty podnikania Medzinárodná vedecká konferencia. ISBN 978-80-225-3982-1
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 657.47 - Náklady. Kalkulácie nákladov
  Keywords kalkulácia * kalkulácia nákladov * náklady fixné * náklady režijné * náklady variabilné * zisk podnikový
  AnnotationZabezpečovanie znižovania nákladov je jedným zo základných činiteľov ovplyvňujúcich hospodárske výsledky podniku. Spotrebu rôznych výrobných faktorov kvantifikujú náklady a sú nevyhnutné pri tvorbe cien výrobkov. Analýza použitia základných kalkulačných metód pri vyhodnocovaní ziskovosti výrobkov a služieb.
  DatabaseARTICLES
  References (2) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF483.7 KBz IP adresy SEK po prihlásení
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.