Number of the records: 1  

Zvyšovanie tvorivosti študentov prostredníctvom softvéru Plant Simulation

 1. Title Zvyšovanie tvorivosti študentov prostredníctvom softvéru Plant Simulation
  Author infoPatrik Richnák
  Author Richnák Patrik EUBFPMKML - Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM
  Source document Možnosti využitia softvérových nástrojov v pedagogickej a vedecko-výskumnej práci na KMVaL, FPM EU v Bratislave : zborník príspevkov z vedeckého seminára Katedry manažmentu výroby a logistiky pri príležitosti Týždňa vedy a techniky 2014 : Bratislava 11. 11. 2014. [13 s.] [CD-ROM]. - Bratislava : Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM EU, 2014 / Boorová Brigita ; Dupaľ Andrej ; Stern Juraj ; Možnosti využitia softvérových nástrojov v pedagogickej a vedecko-výskumnej práci na KMVaL, FPM EU v Bratislave Vedecký seminár. ISBN 978-80-225-4016-2
  Issue dataGraf, obr.
  NoteRes. slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 681.3.06 - Programové vybavenie počítača. Software
  Keywords výučba vedecká * softvér * vzdelávanie * študenti * zručnosti * tvorivosť vedecká
  AnnotationPríspevok približuje softvér Plant Simulation, prostredníctvom ktorého by sa mohla zvýšiť tvorivosť študentov na predmetoch manažment výroby a logistika, pretože popri teoretických vedomostiach, ktoré nadobúdajú počas pedagogickej výučby by si osvojili aj praktické zručnosti, ktoré by zužitkovali pri svojej budúcej profesijnej kariére. Softvér Plant Simulation umožňuje podniku modelovať, simulovať výrobné a logistické systémy, optimalizovať tok materiálu, efektívnejšie využívať zdroje a zlepšovať výrobné a logistické procesy. Jeho využitie je v automobilovom, strojárskom, elektrotechnickom, stavebnom, leteckom priemysle a samozrejme aj v logistických spoločnostiach.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE14 01294-011, originál dokumentu