Number of the records: 1  

Legálna definícia banky v právnych poriadkoch vybraných štátov

 1. Title Legálna definícia banky v právnych poriadkoch vybraných štátov
  TranslationThe Legal definition of banks in selected European countries
  Author infoSimona Heseková Bojmírová
  Author Heseková Bojmírová Simona
  Source document BIATEC : odborný bankový časopis. Roč. 23, č. 2 (Február 2015), s. 14-18. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2015. ISSN 1335-0900
  NoteRes. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 336.71 - Bankovníctvo. Banky
  Keywords Európska únia * Slovensko * poriadok právny * banky * definície * Rusko * Veľká Británia * Írsko
  AnnotationLegálna definícia pojmu banka v značnej miere odráža atribúty, ktoré musí banka ako inštitúcia v zmysle jednotlivých právnych poriadkov spĺňať, a zároveň predstavuje rozdeľujúci faktor medzi bankami a ostatnými subjektmi finančného trhu, ktorý sa odráža najmä v rozsahu a charaktere vykonávaných činností. Problematika legálnej definície pojmu banka a jej obchodného mena v právnom poriadku Slovenskej republiky, Ruskej federácie a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska s prihliadnutím na právo Európskej únie. Vzhľadom na odlišné historické, geopolitické, ako aj spoločenské aspekty a právny systém sa prístup právnych poriadkov vybraných štátov k danej problematike vyznačuje značnými špecifikami.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Bunches2015: 1-5

  File nameSizeTyp prístupu
  PDF fulltext571.2 KBverejne dostupné
Number of the records: 1