Number of the records: 1  

Ľudské zdroje ako determinant inovácií

 1. Title Ľudské zdroje ako determinant inovácií
  TranslationHuman resources as a determinant of innovation
  Author infoRenáta Machová, Ladislav Mura
  Author Machová Renáta
  Co-authors Mura Ladislav
  Source document Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Roč. 13, č. 1 (2015), s. 67-78. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2015. ISSN 1336-3727
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 65.011.1 - Politika podnikania. Podniková stratégia
  Keywords podnik * stratégia inovačná * zdroje ľudské * zamestnanci
  AnnotationZákladom prosperujúceho podniku sú kvalitné ľudské zdroje. Sú tvorivým elementom podniku, pretože prinášajú nápady, nové pohľady a prístupy, ktoré sa zhmotňujú v inováciách. Ľudské zdroje sú najcennejším podnikovým zdrojom, a rozvoj podniku je mimoriadne závislý na ich kvalite. Riadenie ľudských zdrojov je orientované na permanentné zlepšovanie ich kvality a výkonov. Prechod spoločnosti od informačnej k znalostnej by nebol možný bez ľudských zdrojov, ktoré sú prirodzeným nositeľom znalostí. Znalosti sa považujú v súčasnej etape rozvoja trhovej ekonomiky za základný prostriedok implementácie inovácií a ekonomického rastu. Analýza ľudských zdrojov ako determinantu inovácií vo vybranej spoločnosti. Význam vybraných aspektov ľudských zdrojov z pohľadu inovácií podniku.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Bunches2015: 1-4

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.