Number of the records: 1  

Úvod do vývojového prostredia MS Visual Studio so zameraním na jazyk C/C++

 1. Title Úvod do vývojového prostredia MS Visual Studio so zameraním na jazyk C/C++
  Author infoDaniel Kušnirik, Ľubomír Turňa
  Author Kušnirik Daniel
  Co-authors Turňa Ľubomír EUBFHIKAI - Katedra aplikovanej informatiky FHI
  Source document Inovačný proces v e-learningu : recenzovaný zborník príspevkov [z 9.] medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 22. apríl 2015. [S. 1-4] CD-ROM. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015 / Rakovská Eva ; Kršjak Miroslav ; Blahušiak Martin ; Brixová Janette ; Bandurič Igor ; Blahušiak Martin ; Inovačný proces v e-learningu Medzinárodná vedecká konferencia. ISBN 978-80-225-4076-6
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 681.3.06 - Programové vybavenie počítača. Software
  Keywords jazyky programovacie * kurzy
  AnnotationMožnosti programovacích jazykov C a C++ ich zaradili k najpoužívanejším programovacím jazykom v súčasnosti. Ich všestrannosť je pod neustálym dohľadom a stále sa jej venuje od tvorcov týchto jazykov pozornosť. Účinné zoznámenie sa s týmito jazykmi možno pomocou rôznych elektronických kurzov. Príspevok predstavuje jednu takúto ppt prezentáciu.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE15 00420-004, originál dokumentu

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF414.5 KBz IP adresy EU po prihlásení
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.